[PetroTimesMedia] Petrovietnam 8 dấu ấn năm 2022

14:17 | 10/01/2023

|
(PetroTimes) - Năm 2022, là năm thứ 3 công tác quản trị biến động của Petrovietnam đạt được thành tích ấn tượng là yếu tố quan trọng quyết định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Petrovietnam đã triển khai thành công các giải pháp ứng phó trước các biến động địa kinh tế, chính trị, thị trường tiếp tục đạt kết quả vượt trội từ vượt khó ngoạn mục năm 2020, phục hồi tăng trưởng năm 2021 và đến nhiều kỷ lục mới của năm 2022. Đây chính là động lực khơi dậy niềm tin để Petrovietnam tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và vươn xa.