[PetroTimesMedia] Petrovietnam – 8 Dấu ấn năm 2022

18:25 | 09/01/2023

|
(PetroTimes) - Petrovietnam đã triển khai thành công các giải pháp ứng phó trước các biến động địa kinh tế - chính trị và đã đạt nhiều kỷ lục quan trọng. Đây chính là động lực, niềm tin để Petrovietnam tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và vươn xa.