[PetroTimesMedia] Petrovietnam có 20 đơn vị nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022.

20:34 | 06/01/2023

|
(PetroTimes) - Petrovietnam có 20 đơn vị nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, trong đó có 2 đơn vị lọt vào Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, gồm: Công ty mẹ – Tập đoàn và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS). 4 đơn vị nằm trong Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu, bao gồm: Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL); Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro).