[PetroTimesMedia] PETROSETCO: Thích ứng để vươn lên mạnh mẽ

13:27 | 29/12/2022

|
(PetroTimes) - Với doanh thu đạt 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, PETROSETCO đã hoàn thành kế hoạch theo các chỉ tiêu được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.