[PetroTimesMedia] Doanh thu DQS đạt 137% so với kế hoạch năm

15:36 | 27/12/2022

|
(PetroTimes) - Năm 2022, Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) đã thực hiện 49 đơn hàng, trong đó có 45 đơn hàng ngoài ngành, chiếm 92% tổng số đơn hàng mục tiêu (gồm 28 đơn hàng trong nước và 17 đơn hàng nước ngoài). Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 của DQS đạt 137% kế hoạch Tập đoàn giao và bằng 141% so với cùng kỳ năm 2021.