[PetroTimesMedia] Năm 2023 PVChem phấn đấu đạt doanh thu 2.500 tỷ đồng

08:44 | 27/12/2022

|
(PetroTimes) - Năm 2022 nhờ làm tốt công tác quản trị rủi ro, quản trị biến động và triển khai đồng bộ các giải pháp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát khách hàng để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ. PVChem đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính quan trọng đặt ra trong năm và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu PVChem ước đạt 2.820 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch.