[PetroTimesMedia] PVOIL là một mắt xích quan trọng trong tổ hợp kinh doanh của Petrovietnam

05:46 | 24/12/2022

|
(PetroTimes) - Trong bối cảnh thế giới và trong nước bị ảnh hưởng lớn từ tình hình dịch bệnh, thiên tai và địa chính trị, năm 2022, tập thể lãnh đạo và người lao động PVOIL đã tranh thủ từng cơ hội và vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao.