[PetroTimesMedia] Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

06:28 | 24/12/2022

|
(PetroTimes) - Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Tập đoàn; tập trung trao đổi với các chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xử lý khó khăn, vướng mắc tại dự án trọng điểm.