[PetroTimesMedia] PVMR hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022

10:05 | 27/12/2022

|
(PetroTimes) - Năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, PVMR đã nỗ lực, kiên trì với các giải pháp quản trị điều hành, quản trị rủi ro, xử lý tài chính, phát triển nguồn nhân lực... và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, duy trì cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cho các dự án, công trình ngoài ngành dầu khí. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 129% kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế đạt 252% kế hoạch, Nộp ngân sách nhà nước đạt 118% kế hoạch. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, công ăn việc làm cho người lao động được đảm bảo.