[PetroTimesMedia] “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Tết hạnh phúc, bình an" cho CBCNV thủy điện Đakđrinh

07:39 | 29/12/2022

|
(PetroTimes) - Trong năm qua, Công đoàn Thủy điện Đakđrinh luôn cố gắng quan tâm, chăm lo cho đời sống NLĐ. Được sự đồng hành hỗ trợ của Công đoàn cấp trên, công đoàn đơn vị đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ đời sống tinh thần cho người lao động.