[PetroTimesMedia] Đảng lãnh đạo – Kim chỉ nam để BIENDONG POC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

06:21 | 31/12/2022

|
(PetroTimes) - Trong năm 2022, Đảng ủy BIENDONG POC đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh được Petrovietnam và Gazprom giao phó; bám sát thực tế, triển khai kịp thời và cụ thể hóa các nội dung theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn.