[PetroTimesMedia] BIENDONG POC: Đoàn kết để phát triển

09:27 | 01/01/2023

|
(PetroTimes) - Năm 2022, BIENDONG POC tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong việc triển khai áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác quản trị và khai thác, được đánh giá là hình mẫu chuyển đối số trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bên cạnh đó, BIENDONG POC cũng được vinh danh trong Top Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và được hiệp hội phát triển Văn hóa Việt Nam vinh danh là một trong 24 "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2022 và là tập thể tiêu biểu trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.