PVcomBank nỗ lực đảm bảo mục tiêu về lợi nhuận và tăng trưởng trong năm 2023

12:35 | 14/01/2023

11,605 lượt xem
|
(PetroTimes) - Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến động và thách thức, PVcomBank đã theo sát diễn biến thị trường để đưa ra các quyết sách phù hợp nhằm đạt các mục tiêu về lợi nhuận và tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh các giải pháp kinh doanh như giảm chi phí hoạt động, tập trung cho các kế hoạch triển khai sản phẩm, dịch vụ, PVcomBank cũng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý như: Triển khai đồng bộ hóa việc hiện đại hóa dịch vụ trên nền tảng công nghệ nhằm gia tăng tiện ích, sản phẩm, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng… Với chiến lược chủ động, linh hoạt, năm 2022, PVcomBank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững và đạt các kết quả kinh doanh tích cực. Cụ thể, doanh thu Ngân hàng năm 2022 ước đạt 14.309 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch được giao (14.000 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế năm 2022 ước đạt 80 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch được giao. Đảm bảo các tỷ lệ an toàn: Nợ xấu < 3%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu >9%.

PVcomBank nỗ lực đảm bảo mục tiêu về lợi nhuận và tăng trưởng trong năm 2023
PVcomBank đạt kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2022

Song song với đó, năm 2022 PVcomBank cũng tích cực tập trung nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động. Tận dụng hiệu quả nền tảng công nghệ hiện đại, PVcomBank đẩy nhanh tốc độ số hóa sản phẩm dịch vụ truyền thống lên kênh số. Điều này góp phần mang lại tổng giá trị giao dịch điện tử của PVcomBank tính đến thời điểm 31/12/2022 đạt hơn 422.000 tỷ đồng, tăng 53% so với thời điểm 31/12/2021.

Có được kết quả đó, PVcomBank đã rút ra môt số bài học kinh nghiệm, đó là sự chia sẻ, hỗ trợ của các tổ chức tín dụng và sự đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn là bài học kinh nghiệm quan trọng đối với PVcomBank trong suốt 02 năm chịu ảnh hưởng chung bởi đại dịch Covid-19.

Trước những bất ổn tài chính toàn cầu gia tăng kéo theo nhiều thách thức khi lãi suất huy động vốn tăng; áp lực tăng vốn nhằm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao hơn; rủi ro trái phiếu doanh nghiệp, nguy cơ nợ xấu tiềm ẩn tăng; tội phạm tài chính gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, đòi hỏi PVcomBank đưa ra những giải pháp điều hành linh hoạt, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, năng lực tài chính và quản lý rủi ro, nhất là rủi ro tội phạm tài chính, công nghệ thông tin và an ninh mạng

Một thuận lợi cho Ngân hàng là việc Ngân hàng tích cực tham gia vào các chuỗi liên kết giá trị của Tập đoàn. Để tận dụng cơ hội cũng là trách nhiệm đó, hiện nay ngân hàng đang nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm ngân hàng số để tham gia vào các chuỗi liên kết giá trị của ngành.

Năm 2023, PVcomBank xác định hoạt động của Ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, các tồn tại cũ còn khá lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. Việc thu hồi, xử lý nợ cần thời gian và hỗ trợ từ Tập đoàn và các cơ quan chức năng.

VcomBank nhận chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022
PVcomBank nhận chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022

Môi trường hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số là đòi hỏi cấp bách nhưng để làm được việc này cần nguồn đầu tư lớn. Bên cạnh đó, lãi suất huy động vốn trên thị trường khả năng sẽ tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao. Đảm bảo thanh khoản và hiệu quả hoạt động là thách thức đối với các Tổ chức tín dụng nói chung và PVcomBank nói riêng.

Trong tình hình đó, PVcomBank xác định mục tiêu hoạt động trong năm 2023 cần phải tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo Phương án được phê duyệt bằng cách nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chủ động kiểm soát rủi ro; Phấn đấu doanh thu năm 2023 đạt 15.025 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng.

Để khắc phục khó khăn, thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2023, PVcomBank dự kiến thực hiện các giải pháp, trong đó tập trung xử lý, thu hồi nợ, phát triển kinh doanh mới chất lượng và hiệu quả để tạo nguồn lực cho công tác tái cơ cấu; Đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng hệ sinh thái số, tài chính nhằm gia tăng trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng; Tập trung hoàn thiện và triển khai các gói, chuỗi sản phẩm để tham gia tích cực vào các chuỗi liên kết giá trị trong ngành Dầu khí Việt Nam.

Bên cạnh đó, PVcomBank sẽ bám sát các cơ quan chức năng để phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của PVcomBank đến năm 2030 được phê duyệt, làm cơ sở để tiếp tục tái cơ cấu Ngân hàng; Xin phê duyệt mở mới và chuyển giấy phép hoạt động của một số Chi nhánh/Phòng giao dịch để mở mới tại các địa bàn khác phù hợp với quy mô hoạt động của PVcomBank; Phát triển mạnh mẽ nền tảng khách hàng, tăng thu từ dịch vụ; Tiếp tục tập trung đầu tư hiện đại hóa hệ thống Công nghệ thông tin; Nâng cao năng lực cảnh báo nợ, quản trị rủi ro; Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng.

Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2023, bên cạnh nỗ lực của Ngân hàng, PVcomBank mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ nguồn vốn của Tập đoàn và tạo điều kiện thuận lợi cho PVcomBank trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đồng thời hỗ trợ PVcomBank xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ xấu của các đơn vị thành viên tại PVcomBank.

Minh Châu

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps