Quốc hội thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

06:45 | 25/10/2019

|
Dự thảo Luật hiện còn nhiều ý kiến khác nhau giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo. Cho ý kiến vào Dự thảo, nhiều người cho rằng, Luật đã mở rộng đối tượng kiểm toán, đặc biệt bao gồm cả doanh nghiệp ngoài Nhà nước.      

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 8, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

quoc hoi thao luan ve luat sua doi bo sung mot so dieu cua luat kiem toan nha nuoc
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về Dự thảo Luật tại Kỳ họp thứ 7

Cũng trong ngày, các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của hai dự án Luật trên.

Tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ngay sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Nội vụ) và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh lý dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, sau Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các ĐBQH về dự án Luật, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã chủ trì, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước và đã báo cáo UBTVQH về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau.

M.L

hom nay 2510 dai bieu thao luan ve luat sua doi bo sung mot so dieu cua luat kiem toan nha nuocHôm nay (24/10): Quốc hội nghe báo cáo về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1
hom nay 2510 dai bieu thao luan ve luat sua doi bo sung mot so dieu cua luat kiem toan nha nuocHôm nay 23/10: Quốc hội thảo luận về Bộ luật Lao động (sửa đổi)
hom nay 2510 dai bieu thao luan ve luat sua doi bo sung mot so dieu cua luat kiem toan nha nuocHôm nay 22/10: Quốc hội thảo luận dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn