Những gương mặt buồn ngày Tết

13:41 | 06/02/2016

|
(PetroTimes) - Ngày Tết, thiên hạ nô nức đi mua sắm. Nhưng cũng có nhiều người buồn vì chỉ còn biết hy vọng vào chút hàng ít ỏi, nghèo nàn. Phóng sự ảnh này cho thấy những gương mặt buồn.
  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn