Thứ hai 16/09/2019 14:00

Hơn 54% doanh nghiệp dự báo tình hình kinh doanh, sản xuất tốt hơn

19:03 | 21/05/2019

|
Theo Tổng cục Thống kê, có 54,6% doanh nghiệp dự báo tốt lên và 34,8% dự báo giữ ổn định; chỉ có 10,6% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.
hon 54 doanh nghiep du bao tinh hinh kinh doanh san xuat tot honSản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm tăng 9,2%
hon 54 doanh nghiep du bao tinh hinh kinh doanh san xuat tot hon4 tháng đầu năm: Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng hơn 52%
hon 54 doanh nghiep du bao tinh hinh kinh doanh san xuat tot hon16 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên và giữ ổn định ở mức cao nhất với 91,3%; khu vực doanh nghiệp nhà nước với 86,8% và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với 88,8%.

hon 54 doanh nghiep du bao tinh hinh kinh doanh san xuat tot hon
Hơn 54% doanh nghiệp dự báo tình hình kinh doanh, sản xuất tốt hơn (Ảnh minh họa)

Về khối lượng sản xuất, trong quý II/2019, có 55,7% doanh nghiệp dự báo tăng, chỉ có 10,3% doanh nghiệp dự báo giảm so với quý I/2019; trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài dự báo về khối lượng sản xuất tăng đạt cao nhất; tiếp đến là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Về đơn đặt hàng mới, trong quý II/2019, có 51% doanh nghiệp dự báo tăng và chỉ có 9,6% doanh nghiệp dự báo giảm so với quý I/2019.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, biến động lao động có xu hướng tăng khả quan ở quý II/2019 so với quý I/2019; theo đó, có 22,3% doanh nghiệp dự báo tăng và 7,8% doanh nghiệp dự báo giảm.

Mặc dù, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo dự báo tốt hơn nhưng Tổng cục Thống kê vẫn chỉ ra, một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như tính cạnh tranh của hàng trong nước vẫn là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này dựa trên tỷ lệ thống kê khi có tới 59% doanh nghiệp cho rằng yếu tố cạnh tranh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 45% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp; 31,5% doanh nghiệp cho rằng khó khăn về tài chính; 31% doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, có 28% doanh nghiệp cho rằng, lãi suất vay vốn cao; 24% doanh nghiệp cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 22% doanh nghiệp đánh giá, tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao; 22% cho rằng thiết bị công nghệ lạc hậu.

Chỉ có 6,3% doanh nghiệp cho rằng, không có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 2,3% doanh nghiệp cho rằng thiếu năng lượng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh…

Tổng cục Thống kê cho biết, cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bao gồm 6.500 doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kết quả điều tra phản ánh xu hướng sản xuất kinh doanh quý hiện tại so với quý trước, dự báo xu hướng quý tới so với quý hiện tại.

Nguyễn Hưng

  • bidv-29-6-2018
  • pvp-ctcp
quan chuc so sai khong dam lam nen nghi de lau nguy hiem nen kinh te

Quan chức sợ sai không dám làm: Nên nghỉ, để lâu nguy hiểm nền kinh tế!

Một khi làm đúng chức trách, phận sự của mình trong công việc thì không phải sợ gì cả. Rõ ràng sợ sai không dám làm là do vấn đề năng lực. Năng lực yếu kém, khâu thẩm định có vấn đề nên làm gì ...
  • pvgas