Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

13:30 | 27/07/2021

|
(PetroTimes) - Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có công văn gửi Sở quản lý du lịch các địa phương về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi tăng trưởngHỗ trợ doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng
Covid-19 phức tạp, giảm thuế bảo vệ môi trường để hỗ trợ hàng khôngCovid-19 phức tạp, giảm thuế bảo vệ môi trường để hỗ trợ hàng không
Ra mắt web hỗ trợ doanh nghiệp Việt trong giai đoạn dịch Covid-19Ra mắt web hỗ trợ doanh nghiệp Việt trong giai đoạn dịch Covid-19
Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Để nhận gói hỗ trợ từ Chính phủ, các hướng dẫn viên du lịch cần phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ như hướng dẫn của Tổng cục Du lịch (ảnh minh họa)

Theo đó, Tổng cục Du lịch nhận được văn bản của một số sở du lịch; sở văn hóa, thể thao và du lịch đề nghị hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/ 7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Để bảo đảm thực hiện quy định về hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Tổng cục Du lịch cho biết, đối tượng được hỗ trợ là hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch tại điểm có thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ, không phân biệt vị trí chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu du lịch, điểm du lịch, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021.

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến ngày 31/1/2022.

Hồ sơ đề nghị theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 33 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch: Danh sách doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được công bố trên trang web: http://quanlyluhanh.vn. Hiện cả nước mới có 36 tỉnh/thành phố cập nhật danh sách doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở quản lý du lịch của 27 tỉnh/thành phố còn lại cập nhật danh sách doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trước ngày 6/8 trên trang http://quanlyluhanh.vn của Tổng cục Du lịch.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Danh sách doanh nghiệp cho thuê lại lao động được công bố trên trang http://thuelailaodong.molisa.gov.vn/HomePage.aspx

Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch phải được lập thành văn bản, có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ và thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động; Thẻ hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch phải còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ.

Phú Văn