Hàng trăm dự án điện mặt trời tập trung ở đâu

09:50 | 18/12/2019

|
Phần lớn dự án điện mặt trời tập trung ở phía Nam, nhiều nhất là ở Ninh Thuận, Bình Thuận trong khi vẫn còn 260 dự án đang chờ duyệt.
  • bidv-pay
  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp