Hà Nội: Từ năm 2021, các quận, huyện, thị xã sẽ chủ động lựa chọn nhà thầu duy trì vệ sinh

06:25 | 25/11/2020

|
Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (Sở Tài chính Hà Nội) Hoàng Tuân cho biết, từ năm 2021, các quận, huyện, thị xã sẽ chủ động lựa chọn nhà thầu duy trì vệ sinh trên địa bàn, bảo đảm công khai, minh bạch.

Theo ông Hoàng Tuân, trong giai đoạn 2014-2017, Hà Nội giao các quận, huyện, thị xã tự tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị duy trì vệ sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, việc thu gom rác, duy trì vệ sinh tại các quận, huyện, thị xã được thực hiện theo phương thức đấu thầu tập trung.

Trong quá trình thực hiện gói thầu có phát sinh thêm khối lượng rác bởi tốc độ đô thị hóa và dân số tăng cơ học. Trước tình trạng khối lượng rác phát sinh, Sở Tài chính đã báo cáo UBND thành phố phương án thanh toán và đã được thành phố phê duyệt. Đồng thời, theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Xây dựng và Sở Tài chính đã phối hợp thành lập tổ công tác kiểm tra nguyên nhân việc chậm thanh toán khối lượng cho đơn vị vệ sinh môi trường.

“Sau một số buổi kiểm tra và có văn bản hướng dẫn, các quận, huyện, thị xã đã bắt đầu thực hiện thanh toán, có nơi đã thanh toán được 28%. Hiện, công tác này đang được đẩy mạnh”, ông Hoàng Tuân thông tin.

Như vậy, một trong những giải pháp nhằm tránh xảy ra tình trạng chậm thanh toán cho đơn vị duy trì vệ sinh là các quận, huyện, thị xã cần dự báo chính xác khối lượng rác phát sinh trong thời gian thực hiện gói thầu nhằm bảo đảm tính đủ khi ký hợp đồng.

Theo Báo Hànộimới

  • bidv-pay