Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được quy hoạch như thế nào?

06:25 | 30/11/2019

|
Tư vấn Trung Quốc đề xuất tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng mới nằm ở phía bắc tuyến cũ và giao cắt tại Hưng Yên.
  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn