Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 70, phát hành thứ Ba ngày 3/8/2021

10:30 | 02/08/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 70 có những bài tiêu biểu: ^ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: Tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ ^ Petrovietnam chủ động phòng chống dịch, ổn định sản xuất ^ Những “chiến sĩ” thầm lặng bảo vệ dòng năng lượng ^ PTSC M&C khởi động dự án Gallaf - giai đoạn 3, gói 5
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 70, phát hành thứ Ba ngày 3/8/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 70 có những bài tiêu biểu:

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: Tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ

- Petrovietnam chủ động phòng chống dịch, ổn định sản xuất

- Những “chiến sĩ” thầm lặng bảo vệ dòng năng lượng

- PTSC M&C khởi động dự án Gallaf - giai đoạn 3, gói 5