Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 173, phát hành thứ Ba ngày 26/3/2024

09:13 | 25/03/2024

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 173 có những bài tiêu biểu: ^ Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới ^ Giải pháp đặc sắc giúp Petrovietnam vượt khó, thành công ^ Tuổi trẻ Dầu khí xung kích tình nguyện vì cộng đồng ^ Bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần 5: Phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện ^ Chuyển đổi số: Cơ hội để phát triển đột phá
  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps