Tạp chí Năng lượng Mới ra mắt ấn phẩm "Xuân Giáp Thìn 2024"

13:13 | 31/01/2024

|
(PetroTimes) - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Tạp chí Năng lượng Mới ra mắt số "Xuân Giáp Thìn 2024" với chủ đề "Đồng bộ hệ thống, Đồng bộ liên tục, Nắm bắt vận hội mới".