Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 62, phát hành thứ Ba ngày 8/6/2021

12:15 | 07/06/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 62 có những bài tiêu biểu: ^ Kỷ niệm 40 năm thành lập Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (19/6/1981-19/6/2021): Bước khởi đầu và tầm nhìn chiến lược ^ Petrovietnam đứng thứ 3 cả nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ^ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Sản xuất kinh doanh tốt, chống dịch hiệu quả ^ “Kỹ sư triệu đô”
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 62, phát hành thứ Ba ngày 8/6/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 62 có những bài tiêu biểu:

- Kỷ niệm 40 năm thành lập Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (19/6/1981-19/6/2021): Bước khởi đầu và tầm nhìn chiến lược

- Petrovietnam đứng thứ 3 cả nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Sản xuất kinh doanh tốt, chống dịch hiệu quả

- “Kỹ sư triệu đô”