Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 12, phát hành thứ Ba ngày 23/6/2020

10:53 | 22/06/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 12 có những bài tiêu biểu: ^ PVN ưu tiên chuyển đổi số ^ Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất: Đã có mặt bằng sạch ^ PTSC chinh phục thị trường quốc tế ^ Thách thức nào với năng lượng tái tạo? ^ PVEP nâng cao vai trò Người đại diện tại các dự án dầu khí