Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 117, phát hành thứ Ba ngày 28/6/2022

10:15 | 27/06/2022

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 117 có những bài tiêu biểu: ^ Hội Dầu khí Việt Nam: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ^ Lao động sáng tạo mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp ^ Các đơn vị Dầu khí Tây Nam Bộ: Thích ứng với tình hình mới ^ PV GAS: Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích lớn
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 117, phát hành thứ Ba ngày 28/6/2022

Tạp chí Năng lượng Mới số 117 có những bài tiêu biểu:

- Hội Dầu khí Việt Nam: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

- Lao động sáng tạo mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp

- Các đơn vị Dầu khí Tây Nam Bộ: Thích ứng với tình hình mới

- PV GAS: Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích lớn