Đón đọc Báo Năng lượng Mới số 898, phát hành thứ Ba ngày 18/2/2020

15:19 | 17/02/2020

|
Báo Năng lượng Mới số 898 có những bài tiêu biểu: ^ Chi bộ Ban Khai thác Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo hiệu quả  ^ PVTrans  tài trợ  xây trường tiểu học ở Hà Tĩnh ^ Tổng giám đốc PV Power làm việc tại Thủy điện Đakđrinh ^ PVEP định hướng phát triển bền vững ^ Khai thông những “điểm nghẽn” ^ Quyết liệt bảo đảm cung ứng đủ điện ^ Khó gọi vốn đầu tư cho ngành than ^ Bồ kết, dầu tràm không thể diệt Covid-19 ^ Châu Âu chú trọng điện gió ngoài khơi ^ Gameshow truyền hình: Nhàm chán & Phản cảm
don doc bao nang luong moi so 898 phat hanh thu ba ngay 1822020

- Chi bộ Ban Khai thác Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo hiệu quả

- PVTrans tài trợ xây trường tiểu học ở Hà Tĩnh

- Tổng giám đốc PV Power làm việc tại Thủy điện Đakđrinh

- PVEP định hướng phát triển bền vững

- Khai thông những “điểm nghẽn”

- Quyết liệt bảo đảm cung ứng đủ điện

- Khó gọi vốn đầu tư cho ngành than

- Bồ kết, dầu tràm không thể diệt Covid-19

- Châu Âu chú trọng điện gió ngoài khơi

- Gameshow truyền hình: Nhàm chán & Phản cảm