Đón đọc Báo Năng lượng Mới số 859, phát hành thứ Sáu ngày 20/9/2019

16:45 | 19/09/2019

|
Báo Năng lượng Mới số 859 có những bài tiêu biểu: ^ Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: Tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ^ PVOIL và Mai Linh ký thỏa thuận sử dụng dịch vụ của nhau ^ Tháo gỡ rào cản pháp lý trên thị trường khí ^ Hội An hai lần thoát hiểm ^ Người lao động không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu ^ Tây Ninh - Điện đi trước một bước ^ Khi fan cuồng quá khích… ^ Khi nào Arập Xêút phục hồi sản xuất dầu?  
don doc bao nang luong moi so 859 phat hanh thu sau ngay 2092019

Báo Năng lượng Mới số 859 có những bài tiêu biểu:

- Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: Tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

- PVOIL và Mai Linh ký thỏa thuận sử dụng dịch vụ của nhau

- Tháo gỡ rào cản pháp lý trên thị trường khí

- Hội An hai lần thoát hiểm

- Người lao động không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu

- Tây Ninh - Điện đi trước một bước

- Khi fan cuồng quá khích…

- Khi nào Arập Xêút phục hồi sản xuất dầu?