Thứ ba 28/01/2020 02:15

Đề xuất tăng lương hưu và trợ cấp thêm 7,19%

15:36 | 11/01/2019

|
Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ ngày 1/7/2019, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của 8 nhóm đối tượng sẽ tăng thêm 7,19%.  
de xuat tang luong huu va tro cap them 719Từ 1/7/2019, lương công chức tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng
de xuat tang luong huu va tro cap them 719Năm 2019, lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 200.000 đồng
de xuat tang luong huu va tro cap them 719Việt Nam có tốc độ tăng lương bình quân “top đầu” khu vực

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đề xuất mức điều chỉnh tăng 7,19% (bằng tốc độ tăng mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng) trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với 8 nhóm đối tượng gồm:

de xuat tang luong huu va tro cap them 719
Cán bộ hưu trí lĩnh lương hưu

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 1/7/2019.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 122/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/7/2019.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/2010/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/7/2019.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng trước ngày 1/7/2019.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/7/2019.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/7/2019.

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/7/2019.

Nếu với các đối tượng nằm trong sự điều chỉnh của dự thảo thì sẽ có hàng triệu người sắp được tăng lương hưu và trợ cấp.

Nguyễn Bách

loading...