Đại biểu cho rằng không nên giảm số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện

17:19 | 10/06/2019

|
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV, sáng 10/6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (dự thảo Luật).

Đa số ý kiến các đại biểu đều cho rằng, để bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) không nên giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải có 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện, đại biểu Tôn Ngọc Hạnh (Bình Phước) phân tích, theo Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Thường trực HĐND tỉnh gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND.

dai bieu cho rang khong nen giam so pho chu tich hdnd cap tinh huyen
Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh (Bình Phước) phát biểu tại hội trường

Đại biểu Hạnh dẫn chứng thêm, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, các Ủy viên là các Trưởng ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND.

“Như vậy, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã nâng chức danh Ủy viên Thường trực HĐND lên Phó Chủ tịch HĐND để thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND chứ không làm tăng biên chế. Qua quá trình thực hiện, HĐND đã phát huy tốt nhiệm vụ, góp phần phát huy hiệu quả của HĐND. Do đó, việc giảm một Phó Chủ tịch HĐND cần phải được cân nhắc thận trọng”, đại biểu Tôn Ngọc Hạnh nêu ý kiến.

Cũng theo đại biểu Tôn Ngọc Hạnh, theo phương án của Chính phủ thì giảm Phó Chủ tịch HĐND cào bằng ở tất cả các địa phương gồm cả Hà Nội và TP HCM là không hợp lý, không có tính thuyết phục.

Chính phủ cho rằng, việc giảm Phó Chủ tịch HĐND nhằm bảo đảm đúng Nghị quyết 18 của Trung ương, việc giảm đồng bộ như vậy để bảo đảm đồng bộ về tổ chức bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, đại biểu Tôn Ngọc Hạnh chỉ rõ, cách lý giải này là chưa thực sự hợp lý vì việc thực hiện tinh gọn bộ máy phải bảo đảm được 2 mục tiêu song song là bộ máy tinh gọn, không tăng biên chế nhưng phải bảo đảm hiệu quả hoạt động, nếu không xét điều kiện cụ thể của từng địa phương mà chỉ giảm cơ học thì không hiệu quả và dẫn đến việc phải sửa luật thường xuyên.

Các đại biểu cũng chỉ rõ, theo quy định tại Điều 82 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch HĐND giúp việc cho Chủ tịch HĐND trong điều hành phiên họp. Nếu chỉ có một Phó Chủ tịch HĐND trong trường hợp đột xuất, bất khả kháng xảy ra không thể tham gia phiên họp của HĐND thì không có nhân sự thay thế để thực hiện các công việc.

Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng cho hay, trong thực tiễn, các cơ quan dân cử cần tăng đại biểu chuyên trách để nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời yêu cầu của cử tri và nhân dân đối với cơ quan dân cử ngày càng cao, do đó, cần giữ số lượng đại biểu chuyên trách như hiện hành là 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh để thực hiện tốt công tác giám sát, chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp.

Theo ĐBQH Trần Đình Gia (Hà Tĩnh), hiện nay, HĐND được giao rất nhiều nhiệm vụ, thực tiễn cũng đòi hỏi ngày càng cao vai trò, trách nhiệm của HĐND. Việc giảm một Phó Chủ tịch HĐND như đề xuất của Chính phủ sẽ không bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc của HĐND. Do đó, đại biểu Trần Đình Gia đề nghị, cần giữ nguyên như quy định hiện hành, duy trì 2 Phó Chủ tịch HĐND.

Minh Thùy

dai bieu cho rang khong nen giam so pho chu tich hdnd cap tinh huyenQuốc hội quyết định giám sát tối cao về phòng chống xâm hại trẻ em trong năm 2020
dai bieu cho rang khong nen giam so pho chu tich hdnd cap tinh huyenNhững hiện tượng “lệch chuẩn” văn hóa làm “nóng” nghị trường Quốc hội
dai bieu cho rang khong nen giam so pho chu tich hdnd cap tinh huyenLuật Đầu tư công (sửa đổi): Phải chỉ ra được nguồn vốn của dự án