6 tháng đầu năm không cấp mới bảo lãnh cho dự án vay vốn nước ngoài

05:48 | 17/07/2020

|
Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2020, các chương trình, dự án và ngân hàng chính sách sử dụng vốn vay được Chính phủ bảo lãnh không sử dụng hạn mức bảo lãnh cho năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, về bảo lãnh Chính phủ cho các dự án vay nước ngoài, trong 6 tháng đầu năm không cấp mới bảo lãnh cho dự án vay vốn nước ngoài. Tổng rút vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm đạt khoảng 4.207,4 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi khoảng 21.630,4 tỷ đồng, trong đó trả gốc là 17.214,3 tỷ đồng, trả lãi và phí là 4.416,2 tỷ đồng.

6 thang dau nam khong cap moi bao lanh cho du an vay von nuoc ngoai
Không sử dụng hạn mức bảo lãnh Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2020

Trong khi đó, đối với bảo lãnh Chính phủ cho các dự án vay trong nước, trong 6 tháng đầu năm 2020 không cấp mới bảo lãnh vay trong nước. Các dự án được cấp bảo lãnh trước đây không thực hiện rút vốn, tổng trả nợ là 907,7 tỷ đồng (trong đó trả nợ gốc khoảng 311,5 tỷ đồng, trả nợ lãi khoảng 596,2 tỷ đồng).

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm (tính đến 10/6/2020), ước thực hiện dư nợ bảo lãnh chính phủ đạt khoảng 372.291 tỷ đồng, giảm 7,4% so với dư nợ đầu năm. Trong đó, nợ trong nước khoảng 167.970 tỷ đồng, giảm 10,4% và nợ nước ngoài khoảng 217.921,9 tỷ đồng, giảm 5,1%.

Còn theo Ngân hàng Chính sách xã hội, trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng này không thực hiện phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Trong khi đó, tổng trả nợ 6 tháng đầu năm là 3.190 tỷ đồng (trả gốc: 2.325 tỷ đồng, trả lãi: 865 tỷ đồng), dư nợ cuối kì của trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh khoảng 37.006 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Phát triển cũng không thực hiện phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Tổng trả nợ nửa năm của Ngân hàng này là 18.666 tỷ đồng (trả gốc: 15.222 tỷ đồng, trả lãi: 3.444 tỷ đồng), dư nợ của trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là 92.303 tỷ đồng.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2020, các chương trình, dự án và ngân hàng chính sách sử dụng vốn vay được Chính phủ bảo lãnh không sử dụng hạn mức bảo lãnh cho năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

P.V

6 thang dau nam khong cap moi bao lanh cho du an vay von nuoc ngoaiĐã ký 10 hiệp định vay với giá trị hơn 1 tỷ USD trong năm 2018
6 thang dau nam khong cap moi bao lanh cho du an vay von nuoc ngoaiUBTVQH giám sát việc quản lý, sử dụng vốn vay nước ngoài
6 thang dau nam khong cap moi bao lanh cho du an vay von nuoc ngoaiViệt Nam đã đàm phán, ký kết vay hơn 4,8 tỉ USD

  • pvp-ctcp

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.480 55.850
HCM 55.480 55.850
Đà Nẵng 55.480 55.850
Cập nhật: 23/04/2021 09:46

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.450 55.850
HCM 55.450 55.850
Đà Nẵng 55.450 55.850
Cập nhật: 23/04/2021 09:46

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.450 55.820
HCM 55.450 55.820
Đà Nẵng 55.450 55.820
Cập nhật: 23/04/2021 09:46

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.450 55.850
HCM 55.450 55.850
Đà Nẵng 55.450 55.850
Cập nhật: 23/04/2021 09:46

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.510 55.820
HCM 55.510 55.820
Đà Nẵng 55.510 55.820
Cập nhật: 23/04/2021 09:46

Giá vàng SBJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.480 55.850
HCM 55.480 55.850
Đà Nẵng 55.480 55.850
Cập nhật: 23/04/2021 09:46
  • pvgas