3 loại vắc xin Pfizer, Moderna, Sinopharm sẽ chỉ tiêm 2 mũi cùng loại

19:14 | 03/08/2021

|
(PetroTimes) - Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm 2 liều vắc xin phòng Covid-19, 3 loại Pfizer, Moderna và Sinopharm sẽ chỉ tiêm 2 mũi cùng 1 loại.

Qua nghiên cứu bước đầu tại một số quốc gia, đến nay đã có bằng chứng về việc tiêm phối hợp mũi 1 là vắc xin AstraZeneca và mũi 2 là vắc xin Pfizer đáp ứng miễn dịch tốt. Tuy nhiên, việc "tiêm trộn" này có phản ứng nhẹ thông thường sau tiêm chủng.

3 loại vắc xin Pfizer, Moderna, Sinopharm sẽ chỉ tiêm 2 mũi cùng loại
3 loại vắc xin Pfizer, Moderna và Sinopharm sẽ chỉ tiêm 2 mũi cùng 1 loại.

Để việc triển khai tiêm chủng an toàn và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vắc xin từ các nguồn khác nhau, đồng thời dựa trên kinh nghiệm sử dụng vắc xin của một số quốc gia và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế hướng dẫn chỉ nên tiêm 2 mũi cùng 1 loại vắc xin, người đã tiêm mũi 1 vắc xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 loại vắc xin đó.

Trong trường hợp nguồn vắc xin hạn chế, người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca có thể phối hợp bằng cách tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer/BioNtech với điều kiện được sự đồng ý của người được tiêm chủng (khoảng cách giữa 2 mũi tiêm từ 8 đến 12 tuần).

Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng vắc xin do Moderna sản xuất hoặc các loại vắc xin khác để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca.

Bộ Y tế cũng nêu rõ, những người đã tiêm vắc xin mũi 1 do Sinopharm, Pfizer, Moderna sản xuất thì mũi thứ 2 chỉ tiêm vắc xin đó. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

M.C