Thứ tư 20/06/2018 16:28

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 8,7%

13:51 | 07/11/2017

|
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành 10 tháng đầu năm 2017 tiếp tục xu hướng tăng trưởng khá, tháng sau cao hơn tháng trước, đặc biệt là sự tăng trưởng cao vượt trội của tháng 10 (tăng 8% so với tháng 9 và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2016) đã khiến chỉ số IIP 10 tháng tăng tới 8,7%.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng khá cao (cao hơn 2,9 điểm % so với mức tăng của cùng kỳ năm 2016 so với 2015) và là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành, phù hợp với định hướng tái cơ cấu mô hình tăng trưởng ngành (phát triển giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, thiên nhiên). Kết quả này tiếp tục phản ánh những giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ sản xuất trong thời gian qua của Bộ Công Thương đã phát huy tác dụng.

chi so san xuat cong nghiep 10 thang tang 87
Công nghiệp chế biến, chế tạo đang là động lực của nền kinh tế.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng 10 đạt 1,31 triệu tấn, vượt 2,4% so với kế hoạch tháng; Tính chung 10 tháng đạt 13,01 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 85,6% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước 10 tháng đạt 11,39 triệu tấn, vượt 3,0% - tương đương vượt 323 nghìn tấn so với kế hoạch 10 tháng; ở nước ngoài 10 tháng đạt 1,63 triệu tấn, vượt 1,7% kế hoạch 10 tháng). Sản lượng khai thác khí tháng 10 đạt 0,95 tỷ m3, vượt 4,2% so với kế hoạch tháng; Tính chung 10 tháng đạt 8,25 tỷ m3, bằng 77,8% kế hoạch năm.

Sản lượng than khai thác không có nhiều biến động, 10 tháng 2017 sản lượng than sạch ước đạt 31,5 triệu tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó sản lượng than sạch của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) là 26,9 triệu tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng than sạch tăng trưởng thấp chủ yếu do nhu cầu than cho điện và xi măng giảm mạnh. Tồn kho than sạch của TKV hết tháng 10 khoảng 9 triệu tấn (giảm 0,8 triệu tấn so với tháng trước).

Sản xuất nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành, trong những tháng đầu năm ngành này luôn trong xu hướng tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước và đặc biệt tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016: Chỉ số IIP 10 tháng 2017 của nhóm này tăng 13,6% so cùng kỳ 2016 (cùng kỳ 2016 tăng 10,7%). Trong bối cảnh ngành khai khoáng giảm, đây là nhóm đóng vai trò quan trọng, là động lực chính trong tăng trưởng của toàn ngành.

Ngành điện đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Công tác vận hành lưới điện ổn định cấp điện cho phụ tải mùa khô được duy trì. Việc khai thác nguồn điện được thực hiện tối ưu. Theo đó, sản xuất của ngành duy trì tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng còn thấp hơn mức tăng của cùng thời điểm năm trước. Chỉ số IIP ngành sản xuất và phân phối điện 10 tháng 2017 tăng 9,3%, thấp hơn so với mức tăng 11,8% của cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân ngành điện tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ do thời tiết năm nay mưa nhiều ảnh hưởng đến hạ tầng cung ứng điện cũng như nhu cầu tiêu thụ điện của nhóm quản lý và tiêu dùng dân cư tăng rất thấp 4,62% (thấp hơn nhiều so với mức tăng của cùng kỳ năm 2016 là 10%), trong khi nhóm này chiếm khoảng 33% tổng sản lượng điện thương phẩm. Điện thương phẩm cho nhóm công nghiệp - xây dựng vẫn tăng cao 12,08% (cao hơn mức tăng 10,8 của cùng kỳ năm 2016).

Bùi Công

Share on Google+