Xử nghiêm việc đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang về ô nhiễm không khí

10:14 | 18/03/2021

|
Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt mục tiêu đến năm 2025 phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị, vùng miền trên phạm vi cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Trong đó khẳng định sẽ tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị lớn và tổ chức kiểm tra các điểm nóng về ô nhiễm không khí trong cả nước.

Trước mắt sẽ tổ chức Đoàn công tác liên ngành về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí gồm đại diện của các Bộ có liên quan chính (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm việc với 2 địa phương là Hà Nội và TP HCM, dự kiến trong quý I-II năm 2021.

Xử nghiêm việc đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang về ô nhiễm không khí - 1
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ lập Đoàn công tác liên ngành về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí để làm việc với Hà Nội và TP HCM

Ngoài ra, kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu xây dựng và triển khai thực hiện việc đầu tư, tăng cường năng lực quan trắc chất lượng môi trường không khí phù hợp với quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, đảm bảo đến năm 2025 phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị, vùng miền trên phạm vi cả nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam. Rà soát thực trạng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đã được Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với tổ chức thực hiện hoạt động thử nghiệm, đăng kiểm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thời gian thực hiện việc này từ năm 2021- 2023.

Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chất lượng không khí, các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm không khí.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan báo chí sử dụng thông tin được cung cấp chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý môi trường ở Trung ương và địa phương để công bố công khai cho cộng đồng.

"Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang trong cộng đồng theo quy định của pháp luật"- Bộ này nêu rõ.

Theo Dân trí