Từ ngày 1/7 mức giảm trừ gia cảnh nâng lên 11 triệu đồng

14:50 | 05/06/2020

|
Đánh giá tác động về mức giảm trừ gia cảnh sau khi được nâng lên, Bộ Tài chính cho biết ngân sách sẽ giảm thu khoảng 10.300 tỉ đồng mỗi năm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân sẽ được nâng từ 9 triệu đồng hiện nay lên mức 11 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế, điều chỉnh tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc kể từ ngày 1/7/2020.

tu ngay 17 muc giam tru gia canh nang len 11 trieu dong
Từ ngày 1/7 mức giảm trừ gia cảnh nâng lên 11 triệu đồng

Nghị quyết quy định rõ, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh như trên sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2013.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, người có thu nhập đến 15 triệu đồng/tháng và có một người phụ thuộc sẽ không còn phải nộp thuế, thay vì nộp thuế ở mức 120.000 đồng/tháng như hiện nay.

Với người có thu nhập mỗi tháng 20 triệu đồng, có hai người phụ thuộc, mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp sẽ chỉ còn 10.000 đồng/tháng thay vì 190.000 đồng/tháng theo mức giảm trừ gia cảnh đang áp dụng.

Đánh giá tác động về mức giảm trừ gia cảnh sau khi được nâng lên, Bộ Tài chính cho biết ngân sách sẽ giảm thu khoảng 10.300 tỉ đồng mỗi năm.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

P.V

tu ngay 17 muc giam tru gia canh nang len 11 trieu dongChính sách không theo kịp thực tế?
tu ngay 17 muc giam tru gia canh nang len 11 trieu dong"Mức giảm trừ gia cảnh ít nhất phải 13 triệu đồng/người/tháng"

loading...
  • bidv-pay
  • evn
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp