Triển khai hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

16:37 | 03/05/2019

935 lượt xem
|
(PetroTimes) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896, đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.    
se trien khai ha tang ky thuat cho trung tam du lieu quoc gia ve dan cu tai thanh pho ha noiChuyện cải cách thủ tục hành chính ở Tổng cục Hải quan
se trien khai ha tang ky thuat cho trung tam du lieu quoc gia ve dan cu tai thanh pho ha noiHà Nội đang xóa một câu thành ngữ!
se trien khai ha tang ky thuat cho trung tam du lieu quoc gia ve dan cu tai thanh pho ha noiHiệu quả từ khai sinh "3 trong 1"

Theo Kế hoạch, trong quý I và II/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan đề xuất phân bổ vốn xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong năm 2019 ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

se trien khai ha tang ky thuat cho trung tam du lieu quoc gia ve dan cu tai thanh pho ha noi
Sự cần thiết về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và công an các địa phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thu thập Phiếu thu thập thông tin dân cư, tổ chức sao chụp phiếu, xử lý dữ liệu và nhập dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xây dựng phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu có sẵn của các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư.

Trong quý IV/2019, Bộ Công an triển khai hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại thành phố Hà Nội. Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng công an các địa phương trong quý III và IV/2019 tổ chức bàn giao, lắp đặt thiết bị, phần mềm và đường truyền đến các địa điểm triển khai của dự án.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quý III và IV/2019.

Bộ Tư pháp, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai mở rộng cấp số định danh cá nhân.

Nguyễn Bách

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps