TP HCM: Hỗ trợ 13 nghìn đầu thu truyền hình cho hộ nghèo

14:16 | 03/07/2016

|
Để tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất (analog) vào ngày 15/8, TP HCM sẽ hỗ trợ cho các hộ nghèo mua đầu thu truyền hình kỹ thuật số DVB-T2.
tp hcm ho tro 13 nghin dau thu truyen hinh cho ho ngheo
Đầu thu truyền hình kỹ thuật số DVB-T2

Như vậy, việc trang bị đầu thu cho người nghèo sẽ được thực hiện xong trước ngày tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất vào 15/8.

Chuẩn hộ nghèo của TP HCM là hộ có mức thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm, cận nghèo dưới 21 triệu đồng/người/năm. Như vậy, số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn riêng của TP HCM sẽ không nằm trong diện được hỗ trợ hỗ trợ đầu thu từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Khi tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất thì các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn riêng của TP HCM chưa kết nối hệ thống truyền hình trả tiền, nên không xem được truyền hình.

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các quận, huyện tiến hành điều tra, khảo sát hiện trạng sử dụng truyền hình của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Sau 2 lần khảo sát, rà soát hiện trạng xem truyền hình tại các hộ nghèo, cận nghèo chuẩn thành phố, hiện có 13.650 hộ đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất.

Trong thời gian tới, UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn để bổ sung danh sách hỗ trợ mua đầu thu truyền hình kỹ thuật số DVB – T2 vào đợt 2.

tp hcm ho tro 13 nghin dau thu truyen hinh cho ho ngheo

TP HCM lập lại danh sách hộ nghèo

TP HCM sẽ tiến hành khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020.

Vũ Huy

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn