TP HCM: Cơ quan Nhà nước thay đổi phương thức làm việc theo 3 giai đoạn

15:13 | 20/09/2021

|
(PetroTimes) - TP HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn thay đổi phương thức làm việc theo 3 giai đoạn.
TP HCM: Cơ quan Nhà nước thay đổi phương thức làm việc theo 3 giai đoạn
Từ ngày 1/10 đến 31/10, cơ quan Nhà nước tại TP HCM bố trí 1/2 nhân sự có thẻ xanh đi làm trực tiếp tại trụ sở (ảnh minh họa)

UBND TP HCM vừa có Văn bản khẩn số 3086 về việc thay đổi phương thức làm việc của đơn vị, cơ quan Nhà nước trên địa bàn phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ 1/10 đến 31/10), các cơ quan, đơn vị Nhà nước bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thẻ xanh làm việc trực tiếp tại trụ sở; số cán bộ còn lại làm việc trực tuyến tại nhà. Các đơn vị có nhu cầu hoặc đơn vị đặc thù bố trí hơn 1/2 tổng số cán bộ phải được UBND TP chấp thuận bằng văn bản.

Riêng lực lượng vũ trang, ngành y tế đảm bảo 100% quân số phù hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch. Đơn vị nào đang tạm ngừng hoạt động do dịch Covid-19 bố trí bảo vệ trực phòng cháy chữa cháy, xử lý công việc đột xuất.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm bệnh do không chấp hành quy định phòng dịch tại công sở. Riêng cán bộ cư trú tại vùng phong tỏa hoặc vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ) phải được bố trí làm việc tại nhà theo thời hạn quy định.

Cơ quan, đơn vị chủ động đề nghị ngành y tế hỗ trợ dụng cụ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 để tổ chức xét nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Sở Y tế có trách nhiệm hỗ trợ, cung cấp dụng cụ xét nghiệm kịp thời theo đề nghị các đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp cấp bách được tiếp nhận theo hướng dẫn Công văn 4230 của Văn phòng UBND TP HCM.

Đối với những cơ quan có trụ sở ở địa phương đã công bố kiểm soát được dịch, các cơ quan căn cứ vào nhu cầu để bố trí người có thẻ xanh làm việc trực tiếp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP và các hướng dẫn của Công an TP HCM đối với việc di chuyển của cán bộ từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.

Giai đoạn 2 (từ 1/11/2021 đến 15/1/2022), các cơ quan đơn vị chỉ bố trí tối đa 2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thẻ xanh làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Riêng lực lượng vũ trang, ngành y tế, cần đảm bảo quân số phù hợp thực hiện công tác phòng chống dịch.

UBND TP khuyến khích các tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Giai đoạn 3, từ sau ngày 15/1/2022, các cơ quan được bố trí toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thẻ xanh làm việc trực tiếp tại trụ sở; người có thẻ vàng phải có thêm kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

UBND TP khuyến khích, ưu tiên tổ chức, cá nhân dùng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch trên địa bàn phù hợp theo từng giai đoạn.

Cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc bằng hình thức phù hợp; thực hiện nghiệm việc đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch tại các cơ quan.

Sở Nội vụ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp Sở Y tế thẩm định, tham mưu UBND TP công bố, đánh giá xếp loại với cơ quan, đơn vị theo quy định Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch tại các cơ quan.

T.H