TKV liên tục nâng cao hệ số an toàn lao động

20:31 | 23/12/2021

|
(PetroTimes) - Vừa qua, Ban An toàn Tập đoàn, Công đoàn TKV, Đoàn TN Tập đoàn và Đoàn TQN đã kiểm tra công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 07 NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTN tại một số đơn vị sản xuất trong TKV.

Công tác kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 07 NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTN ngày 29/1/2021 giữa Tổng giám đốc, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Đoàn Thanh niên (TN) Tập đoàn, Đoàn Than Quảng Ninh (TQN) “Về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021”.

Với đặc thù của sản xuất công nghiệp, nhiều ngành nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn, đặc biệt là sản xuất than hầm lò, do vậy, công tác ATVSLĐ luôn được Tập đoàn và các đơn vị chú trọng thực hiện. Trong đó, Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ giữa Tổng Giám đốc, Công đoàn TKV, Đoàn Thanh niên Tập đoàn và Đoàn TQN được các đơn vị triển khai tích cực với mục tiêu giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

TKV liên tục nâng cao hệ số an toàn lao động
Đoàn kiểm tra của TKV và Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả kiểm tra ATVLSĐ tại Kho cảng Km 6.

Phó trưởng Ban An toàn Tập đoàn Nguyễn Kim Cẩn cho biết, công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, luôn được Tập đoàn quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Hằng năm, Tập đoàn đều ban hành nghị quyết liên tịch giữa Tổng giám đốc, Công đoàn TKV và tổ chức Đoàn TN về thực hiện công tác ATVSLĐ và được các đơn vị tích cực vào cuộc, phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo công tác ATVSLĐ, giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố, đặc biệt là tai nạn lao động nghiêm trọng.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Tập đoàn tổ chức kiểm tra điểm tại một số đơn vị, đại diện các lĩnh vực sản xuất than hầm lò, lộ thiên, chế biến tiêu thụ than, cơ khí, khoáng sản, hóa chất, điện… Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện tại các đơn vị, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, giảm thiểu tiến tới triệt tiêu tai nạn lao động và sự cố.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện, xây dựng Nghị quyết liên tịch giữa chuyên môn, Công đoàn và Đoàn TN về công tác ATVSLĐ năm 2021 với các nội dung cụ thể. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức và chỉ đạo cấp công trường, phân xưởng triển khai thực hiện nhằm phát động sâu rộng trong CNVCLĐ, đặc biệt là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chấp hành nghiêm công tác ATVSLĐ trong sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố thiết bị.

TKV liên tục nâng cao hệ số an toàn lao động
Kiểm tra ATVSLĐ tại Phân xưởng Cán - Công ty CP Chế tạo máy.

Đồng thời, kiện toàn Hội đồng ATVSLĐ, xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, kế hoạch phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, huấn luyện an toàn, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong thực hiện quy trình kỹ thuật, biện pháp an toàn, tác phong công nghiệp và tự chủ an toàn trong sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện nghị quyết liên tịch hằng tháng, quý.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả “Tháng công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021”; tổ chức Công đoàn triển khai “Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7/2021”, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên do công đoàn quản lý. Đoàn TN các đơn vị triển khai thực hiện “Tháng Thanh niên tham gia quản lý thực hiện ATVSLĐ - Tháng 3/2021”, duy trì các Đội TN xung kích phòng chống mưa bão, đảm nhận các công trình phòng chống mưa bão, môi trường…

Cũng trong năm 2021, chuyên môn, công đoàn, Đoàn TN các đơn vị đã tích cực thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, vận động người lao động thực hiện “3 tại chỗ”: ăn, nghỉ, sản xuất tại chỗ; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% CBCN, NLĐ đủ điều kiện, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, giữ vững lực lượng lao động đáp ứng cho sản xuất. Bên cạnh đó, các đơn vị chú trọng thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động về ăn ca, bồi dưỡng độc hại, chi trả chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động; quản lý, khám chữa bệnh nghề nghiệp; chăm lo cho người lao động ở tại các khu tập thể thực hiện “3 tại chỗ”…

TKV liên tục nâng cao hệ số an toàn lao động
Kiểm tra thực hiện Nghị quyết liên tịch về ATVSLĐ năm 2021 tại Công ty CP than Khe Chàm.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong công tác ATVSLĐ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ trong năm 2021; đồng thời chỉ ra các vấn đề cần khắc phục trong công tác ATVSLĐ. Yêu cầu các đơn vị bám sát các nội dung trong nghị quyết liên tịch; tăng cường công tác phối hợp, triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả công tác ATVSLĐ, nhất là ở cấp công trường, phân xưởng.

Chú trọng tuyên truyền giáo dục, huấn luyện an toàn, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự chủ an toàn đối với người lao động, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, công nhân là người dân tộc thiểu số ở các đơn vị sản xuất hầm lò. Tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, thiết bị hiện đại phù hợp với thực tế sản xuất cũng như đầu tư cho công tác an toàn..., nhằm cải thiện điều kiện làm việc, giảm sức lao động, nâng cao mức độ an toàn trong sản xuất. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra đột xuất với phương châm phòng ngừa là chính nhằm phát hiện, ngăn chặn, triệt tiêu sự cố, tai nạn lao động; bám sát các văn bản chỉ đạo, kết luận về ATVSLĐ của Tập đoàn, tăng cường các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ, môi trường, vì mục tiêu an toàn trong sản xuất...

P.V

Tỉnh Quảng Ninh đồng hành cùng ngành than Việt Nam Tỉnh Quảng Ninh đồng hành cùng ngành than Việt Nam
TKV hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2021 TKV hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2021
TKV đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 cho hơn 7 vạn lao động TKV đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 cho hơn 7 vạn lao động
TKV kiểm điểm công tác an toàn lao động 6 tháng đầu năm 2021 TKV kiểm điểm công tác an toàn lao động 6 tháng đầu năm 2021