Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu làm rõ "Người có app xanh được di chuyển"

05:52 | 25/09/2021

|
(PetroTimes) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương thống nhất một ứng dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thống nhất dùng chung một ứng dụng phòng, chống dịch
Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử đang được nhiều người dân sử dụng để cập nhật các thông tin về tiêm vắc-xin

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19, tại văn bản số 6837/VPCP-KGVX ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 13/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một app cho nhân dân, trong đó quy định rõ "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".

TP HCM: Sử dụng ứng dụng thay giấy đi đường

TP HCM: Sử dụng ứng dụng thay giấy đi đường

TP HCM đang xây dựng một ứng dụng thí điểm ở 3 quận. Dữ liệu người dân sẽ được cập nhật lên app này, ai đủ điều kiện an toàn ra sẽ được di chuyển mà không cần phải sử dụng nhiều giấy tờ khi lưu thông.

P.V