Thông qua Luật Dầu khí sửa đổi: Thúc đẩy ngành năng lượng phát triển bền vững

09:40 | 24/05/2022

|
Luật Dầu khí cần phải được sửa đổi để tạo ra cơ chế chính sách đồng bộ, tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư.

Từ yêu cầu thực tiễn, các chuyên gia nhận định, Luật Dầu khí cần phải được sửa đổi để tạo ra cơ chế chính sách đồng bộ, tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư; qua đó, thúc đẩy phát triển bền vững ngành năng lượng nói riêng và tổng thể nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Kể từ thời điểm Luật Dầu khí được ra đời năm 1993 đến hết năm 2020, số lượng hợp đồng dầu khí đã được ký là 108 bao phủ hầu hết thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, trong đó 51 hợp đồng đang có hiệu lực (21 Hợp đồng trong giai đoạn khai thác dầu khí, 30 Hợp đồng trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò/phát triển mỏ dầu khí). Đã có 112 phát hiện dầu khí mới với trữ lượng dầu khí tại chỗ đã phát hiện của các bể trầm tích Đệ Tam của Việt Nam khoảng 1,5 tỷ m3 quy dầu, trong đó dầu và condensate chiếm 49% và khí chiếm khoảng 51%.

Thông qua Luật Dầu khí sửa đổi: Thúc đẩy ngành năng lượng phát triển bền vững
Luật Dầu khí cần phải được sửa đổi để tạo ra cơ chế chính sách đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư

Tổng chi phí đã đầu tư để thực hiện các cam kết về thăm dò khai thác dầu khí trong các hợp đồng dầu khí từ năm 2000 đến hết năm 2020 ước tính khoảng hơn 51 tỷ USD, trong đó phần đóng góp của các nhà thầu nước ngoài khoảng hơn 36 tỷ USD, chiếm 73% tổng chi phí đã thực hiện, phía Việt Nam đã đóng góp khoảng 15 tỷ USD, chiếm 27%. Các nhà đầu tư đã thu về khoảng hơn 30 tỷ USD chi phí đã đầu tư.

Đến nay, ngành dầu khí đã khai thác được trên 420 triệu tấn dầu và trên 160 tỷ m3 khí. Trong giai đoạn 2006-2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Doanh nghiệp nòng cốt của ngành dầu khí đóng góp trung bình 20-25% tổng thu ngân sách nhà nước 18-25% GDP cả nước.

Từ năm 2015 đến nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, giá dầu giảm mạnh, nhiều thách thức ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt hoạt động đời sống, tuy nhiên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn đóng góp khoảng 10% tổng thu ngân sách nhà nước (trong đó từ dầu thô là 5-6%), 10-13% GDP cả nước.

Theo ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tại Hội thảo một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoàn thiện dự thảo Luật Dầu khí nhằm góp phần phát triển bền vững ngành Dầu khí Việt Nam ngày 19/5 tại Hà Nội, Luật Dầu khí (sửa đổi) gồm 9 chương, 56 điều kế thừa các điều khoản cơ bản của của Luật Dầu khí năm 1993, sửa đổi vào năm 2000 và 2008, bảo đảm tính ổn định, liên tục của các hợp đồng dầu khí, hiệp định đã ký kết và đang có hiệu lực.

Dự án Luật tập trung quy định những nội dung đặc thù trong lĩnh vực dầu khí với 6 nhóm chính sách về bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến hợp đồng dầu khí; quy định về điều tra cơ bản; quy định việc thực hiện dự án dầu khí theo chuỗi từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, xử lý; quy định về ưu đãi đầu tư dầu khí và ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với dự án dầu khí theo lô dầu khí thông qua hợp đồng dầu khí; quy định các bước triển khai dự án trong hoạt động dầu khí; quy định công tác kế toán, quyết toán, kiểm toán và xử lý chi phí hoạt động dầu khí; quy định khung cho phép bên thứ ba tiếp cận các cơ sở hạ tầng có sẵn của ngành dầu khí. Ông Hiếu cũng nhấn mạnh tới việc cập nhật tình hình thực tiễn vào dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) nhằm phù hợp với bối cảnh chung.

Đồng quan điểm với ông Phan Đức Hiếu, thảo luận tại Hội thảo, Tiến sỹ Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá, dự án Luật Dầu khí chưa thể hiện rõ những vấn đề mang tính thời đại, xu hướng mới như cục diện bản đồ năng lượng châu Á, nội dung có thể ảnh hưởng sâu rộng đến ngành dầu khí; về xu hướng thị trường có nhiều thay đổi; việc thay đổi ứng dụng công nghệ tiên tiến, cạnh tranh giá; những nguồn năng lượng mới như đá phiến, băng cháy...

Do vậy, xem xét sửa đổi Luật Dầu khí được cho là giải pháp tối ưu nhằm đồng bộ hóa các chính sách, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai dầu khí, duy trì môi trường hòa bình và ổn định trên biển để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo đó, dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ lần đầu tiên được trình Quốc hội thảo luận vào kỳ họp thứ 3, khóa XV lần này được kỳ vọng sẽ là nền móng vững chắc để mở ra cánh cửa phù hợp nhất cho hành trình phát triển năng lượng quốc gia, qua đó hướng tới đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển đông.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

Sửa đổi, hoàn thiện Luật Dầu khí là yêu cầu cấp thiết để hiện thực hóa giá trị tài nguyên Dầu khíSửa đổi, hoàn thiện Luật Dầu khí là yêu cầu cấp thiết để hiện thực hóa giá trị tài nguyên Dầu khí
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Sẽ xem xét, cho ý kiến Luật Dầu khí (sửa đổi)Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Sẽ xem xét, cho ý kiến Luật Dầu khí (sửa đổi)
Dự thảo Luật Dầu khí lần thứ 6: Dự thảo Luật Dầu khí lần thứ 6: "Chưa đáp ứng yêu cầu"

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • sao-thai-duong
  • vietinbank

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 68,100 68,800
AVPL/SJC HCM 68,100 68,800
AVPL/SJC ĐN 68,100 68,800
Nguyên liêu 9999 - HN 53,350 53,550
Nguyên liêu 999 - HN 53,300 53,500
AVPL/SJC Cần Thơ 68,100 68,800
Cập nhật: 30/06/2022 06:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 53.400 54.500
TPHCM - SJC 68.000 68.800
TPHCM - Hà Nội PNJ 53.400
Hà Nội - 68.100 68.850 29/06/2022 14:42:51
Hà Nội - Đà Nẵng PNJ 53.400
Đà Nẵng - 68.000 68.800 29/06/2022 14:37:14
Đà Nẵng - Miền Tây PNJ 53.400
Cần Thơ - 68.300 68.900 29/06/2022 15:42:58
Cần Thơ - Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 53.400
Giá vàng nữ trang - 52.800 53.600 29/06/2022 14:37:14
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K 38.950 40.350
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K 30.110 31.510
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K 21.050 22.450
Cập nhật: 30/06/2022 06:00
AJC Mua vào Bán ra
Đồng vàng 99.99 5,360 5,430
Vàng trang sức 99.99 5,275 5,415
Vàng trang sức 99.9 5,265 5,405
Vàng NL 99.99 5,330 5,415
Vàng miếng SJC Thái Bình 6,810 6,890
Vàng miếng SJC Nghệ An 6,805 6,885
Vàng miếng SJC Hà Nội 6,815 6,878
Vàng NT, TT 3A Thái Bình 5,360 5,460
Vàng NT, TT 3A Nghệ An 5,360 5,470
Vàng NT, TT 3A Hà Nội 5,360 5,430
Cập nhật: 30/06/2022 06:00
SJC Mua vào Bán ra
SJC 1L, 10L 68,200 68,900
SJC 5c 68,200 68,920
SJC 2c, 1C, 5 phân 68,200 68,930
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 53,550 54,500
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ 53,550 54,600
Nữ Trang 99.99% 53,400 54,100
Nữ Trang 99% 52,264 53,564
Nữ Trang 68% 34,942 36,942
Nữ Trang 41.7% 20,712 22,712
Cập nhật: 30/06/2022 06:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 15,591.96 15,749.45 16,257.09
CAD 17,596.21 17,773.95 18,346.84
CHF 23,653.35 23,892.27 24,662.36
CNY 3,395.37 3,429.67 3,540.75
DKK - 3,221.76 3,345.62
EUR 23,788.72 24,029.01 25,121.19
GBP 27,597.27 27,876.03 28,774.53
HKD 2,886.25 2,915.40 3,009.37
INR - 293.52 305.29
JPY 166.01 167.68 175.75
KRW 15.47 17.19 18.85
KWD - 75,656.72 78,692.87
MYR - 5,227.40 5,342.19
NOK - 2,317.87 2,416.63
RUB - 398.25 539.74
SAR - 6,176.18 6,424.04
SEK - 2,238.26 2,333.63
SGD 16,315.88 16,480.69 17,011.90
THB 583.86 648.73 673.67
USD 23,070.00 23,100.00 23,380.00
Cập nhật: 30/06/2022 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Vietinbank
AUD - 15,706 16,406
CAD - 17,747 18,447
CHF - 23,874 24,824
CNY - 3,403 3,543
DKK - 3,176 3,346
EUR - 23,446 24,736
GBP - 27,658 28,828
HKD - 2,846 3,041
JPY - 166.36 175.91
KRW - 15.87 19.67
LAK - 0.85 1.8
NOK - 2,268 2,388
NZD - 14,226 14,636
SEK - 2,197 2,332
SGD - 16,149 16,949
THB - 647.52 675.52
USD - 23,050 23,490
Cập nhật: 30/06/2022 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 23,120 23,120 23,400
USD(1-2-5) 22,903 - -
USD(10-20) 23,074 - -
GBP 27,710 27,877 28,915
HKD 2,903 2,923 3,006
CHF 23,822 23,966 24,757
JPY 167.16 168.17 175.8
THB 624.35 630.66 688.3
AUD 15,647 15,742 16,273
CAD 17,668 17,775 18,335
SGD 16,371 16,469 17,012
SEK - 2,248 2,322
LAK - 1.31 1.63
DKK - 3,229 3,334
NOK - 2,320 2,397
CNY - 3,412 3,523
RUB - 404 519
NZD 14,252 14,338 14,682
KRW 16.02 - 19.57
EUR 23,950 24,015 25,059
TWD 708.1 - 804.66
MYR 4,945.34 - 5,427.95
Cập nhật: 30/06/2022 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 23,090.00 23,100.00 23,380.00
EUR 24,055.00 24,082.00 24,925.00
GBP 27,853.00 28,021.00 28,687.00
HKD 2,906.00 2,918.00 3,007.00
CHF 23,884.00 23,980.00 24,634.00
JPY 168.39 169.07 172.87
AUD 15,591.00 15,754.00 16,329.00
SGD 16,491.00 16,557.00 16,938.00
THB 640.00 643.00 681.00
CAD 17,769.00 17,840.00 18,266.00
NZD 0.00 14,263.00 14,751.00
KRW 0.00 17.23 18.83
Cập nhật: 30/06/2022 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 23.085 23.100 23.457
AUD 15.717 15.817 16.425
CAD 17.654 17.854 18.464
CHF 23.995 24.095 24.710
EUR 24.047 24.147 24.912
GBP 28.013 28.063 28.728
JPY 168,31 169,31 175,85
SGD 16.541 16.641 16.951
Cập nhật: 30/06/2022 06:00
  • nhien-lieu-bay-cong-nghe-nang-luong-2021
  • pvgas