Thêm 12 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

06:00 | 02/03/2023

|
(PetroTimes) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các Quyết định về việc xếp hạng thêm 12 di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh: Hà Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Nghệ An, Quảng Bình, Thái Nguyên, Quảng Nam và Đồng Tháp.
Thêm 12 di tích được xếp hạng cấp quốc gia
Quần thể danh lam thắng cảnh Tam Chúc

Cụ thể tỉnh Hà Nam có 4 di tích được xếp hạng di tích quốc gia; Thái Nguyên có 2 di tích được xếp hạng. Các địa phương Quảng Ninh; Quảng Ngãi; Nghệ An; Quảng Bình; Quảng Nam; Đồng Tháp, mỗi địa phương có 1 di tích được xếp hạng.

Danh sách 12 di tích được xếp hạng di tích quốc gia lần này gồm:

1 - Quần thể Danh lam thắng cảnh Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam).

2 - Di tích lịch sử Căn cứ địa Lạt Sơn (gồm: Đền thờ nữ tướng Lê Chân; Núi Giát Dâu; Đồi Bụt), xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam).

3 - Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nam Cao, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam).

4 - Danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam).

5 - Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).

6 - Di tích lịch sử Đền thờ Trương Định, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi)

7 - Di tích lịch sử Đền Hào Kiệt, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An).

8 - Di tích lịch sử Mộ và Nhà thờ Hoàng Kế Viêm, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình).

9 - Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương (15/7/1950), xã Yên Lãng, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên).

10 - Di tích lịch sử Địa điểm hoạt động của Ban Giao thông Liên lạc Trung ương (1947 - 1954), xã Bình Thành, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên).

11 - Danh lam thắng cảnh Bàn Than – Hòn Mang – Hòn Dứa, xã Tam Hải, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam).

12 - Di tích lịch sử Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh, phường 6, thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chủ tịch UBND các cấp chính quyền nơi có các di được đưa vào danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

N.H

Hoàng thành Thăng Long xưa và nayHoàng thành Thăng Long xưa và nay
Lễ hội Cổ Loa là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc giaLễ hội Cổ Loa là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
Đền Cửa Ông - Di tích lịch sử văn hóa độc đáoĐền Cửa Ông - Di tích lịch sử văn hóa độc đáo
Tái hiện cuộc sống khắc nghiệt tại Nhà tù Hỏa LòTái hiện cuộc sống khắc nghiệt tại Nhà tù Hỏa Lò