Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Địa chỉ đỏ lưu dấu chân Người

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Địa chỉ đỏ lưu dấu chân Người

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là Khu di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt quan trọng của quốc gia, dân tộc.
|< < 1 2 3 > >|