Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới:

Tăng cường giám sát hậu kiểm để tránh trục lợi bảo hiểm

12:49 | 25/05/2020

|
Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý giám sát bảo hiểm khẩn trương hoàn thiện trình Bộ, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới.

Ngày 22/5, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 349/TB-BTC thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng về việc hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

tang cuong giam sat hau kiem de tranh truc loi bao hiem

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khẩn trương hoàn thiện trình Bộ, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ) trong tháng 5/2020 theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm, tăng cưòng giám sát hậu kiểm để tránh trục lợi bảo hiểm.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề trong tháng 5/2020 về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, trong đó chú trọng bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe mô tô, xe gắn máy, thời kỳ 2018-2019 đối với các doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn. Tổ chức rà soát trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại.

Trường hợp các đoàn kiểm tra phát hiện hoặc qua công tác rà soát phát hiện doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi vi phạm hành chính, thì đề nghị lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

M.T

tang cuong giam sat hau kiem de tranh truc loi bao hiemTừ 15/5, người tham gia giao thông sẽ bị phạt nếu không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự
tang cuong giam sat hau kiem de tranh truc loi bao hiemSẽ xử lý doanh nghiệp tung sản phẩm bảo hiểm liên quan đến dịch Covid-19 khi chưa xin phép
tang cuong giam sat hau kiem de tranh truc loi bao hiemKinh doanh bảo hiểm quý I/2020 đạt mức tăng cao

  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp