• von fdi giam trong thang 2

    Vốn FDI giảm trong tháng 2

    Theo Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vốn đầu tư nước ngoài (FDI) giải ngân và đăng ký trong tháng 2 đã giảm lần lượt còn 850 triệu USD và 1,14 tỷ USD trong tháng 2, từ ...
  • tai sao thang hai thuong chi co 28 ngay

    Tại sao tháng Hai thường chỉ có 28 ngày? 5

    Trong năm, duy nhất tháng 2 là chỉ có 28 ngày, có năm lại có 29 ngày, tại sao lại như vậy? Sao không phải một tháng nào khác mà lại là tháng hai.
Xin chờ trong giây lát...