• tang gio lam them kich tran 400 gionam

    Tăng giờ làm thêm kịch trần 400 giờ/năm

    Chính phủ đề nghị bổ sung quy định trần làm thêm giờ tối đa không quá 40 giờ/tháng, quy định rõ các lĩnh vực, trường hợp đặc biệt được làm thêm đến 400 giờ/năm.
Xin chờ trong giây lát...