• [Podcast] Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

    [Podcast] Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

    (PetroTimes) - Ngày 9/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức chương trình gặp mặt năm 2023 với các nhà thầu, nhà điều hành và các đối tác trong lĩnh vực dầu khí đang hoạt động tại Việt Nam.