• Nhà báo mà thế này thì... vô đạo đức!

    Nhà báo mà thế này thì... vô đạo đức! 34

    Trong lúc cả nước đang đau buồn và lo lắng cho số phận của những cán bộ, chiến sĩ trong vụ rơi máy bay Su 30 và CASA thì một nhà báo có thẻ, từng đứng rao giảng về đạo đức báo chí lại viết ...
Xin chờ trong giây lát...