• moc ban nghe xua con lai chut gi

    Mộc bản - Nghề xưa còn lại chút gì?

    Xưa kia, để lưu trữ văn hóa và truyền bá tri thức, người Việt dùng mộc bản để in từng trang sách. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những tấm mộc bản bị mất dần...
Xin chờ trong giây lát...