• Hôm nay 29/10: Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật

    Hôm nay 29/10: Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật

    Quốc hội sẽ thảo luật về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư ...
Xin chờ trong giây lát...